Despre Programul LIFE

life

Programul LIFE este un instrument al Comisiei Europene care finanteaza proiectele care contribuie la elaborarea si punerea in practica a politicii si a legislatiei in domeniul mediului. Acest program faciliteaza in special integrarea problemelor de mediu in cadrul celorlalte politici si mai general, participa la dezvoltarea durabila.

Programul LIFE este format din 2 subprograme:

  • Subprogramul pentru Mediu, cu trei direcţii prioritare: Mediu şi Utilizarea Eficientă a Resurselor, Natură și Biodiversitate, Guvernare şi Informare în Domeniul Mediului;
  • Subprogramul pentru Politici Climatice, cu trei direcţii prioritare: Atenuarea Schimbărilor Climatice, Adaptarea la Schimbările Climatice, Guvernare şi Informare în Domeniul Climei.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Programului LIFE în perioada 2014-2020 este de 3.456.655.000 euro, exprimat în preţuri curente, din care 2.592.491.250 euro sunt alocaţi Subprogramului pentru Mediu, iar 864.163.750 euro Subprogramului pentru Politici Climatice.

Pentru mai multe detalii privind Programul LIFE, click aici