Contact us

Contact us

Prin prezenta confirm că am citit Informarea cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale pentru primirea raspunsului la solicitarea transmisa. Înțeleg că, în cazul în care nu îmi acord consimțământul prin bifare, acest formular nu va transmite datele mele către ASOCIATIA ECOTIC și nu voi putea fi contactat conform cererii mele.